TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.03.2019.

Rekisterin pitäjä

Pako Group Oy
Askonkatu 13 E
15100 Lahti
info@pakogroup.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Pauli Ravi
info@pakogroup.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, markkinointirekisteri

Rekisterin tietosisältö

Varatessaan ajan pakohuoneeseen tai luomalla asiakassuhteen jollain muulla tavalla Pako Group Oy:n kanssa käyttäjästä voidaan kerätä seuraavia tietoja: Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköposti, (Yritys), (Y-tunnus) ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Näitä tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja verkkosivun ja palveluiden kehittämiseen.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoa aiheesta löydät viestintäviraston sivuilta.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia.

Google Analytics

Sivustolla on käytössä Google Analytics -palvelu, jolla kerätään tietoja sivuston kehitystä varten. Analyticsin tietojen perusteella yksittäistä käyttäjää ei voi tunnistaa, vaan se kerää heistä tietoja kuten maantieteellinen sijainti ja käyttäytyminen verkkosivulla.

Käyttäjä voi halutessaan ladata selaimeen lisäosan joka estää Google Analyticsia keräämästä käyttäjästä tietoja. Tämä laajennus poistaa käytöstä ainoastaan Google Analyticsin mittaukset. Lisäosan voi ladata alla olevasta linkistä.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään noudattaen huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisella tavalla fyysisesti, elektronisesti sekä hallinnollisesti. Pako Group Oy huolehtii siitä että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti sekä vain niiden henkilöiden toimesta joiden työnkuvaan tämä kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa sopimus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.